Texwear   Texwear
 
VI TAR ANSVAR
För oss på TexWear är ansvaret för miljön och dess påverkan på människor viktigt! Där är kvalitet inte enbart produktkvalitet med fina garner och mjuk känsla utan också ansvar för hur människor och miljö påverkas av vår verksamhet. Både socialt och miljömässigt ansvar genom hela värdekedjan!

TexWears uppförandekod uppdateras kontinuerligt för att utveckla vårt sociala ansvar i leverantörskedjan.

Vi är medlemmar av Amfori/BSCI (Business Social Compliance Initiative), som tillsammans med nästan 1000 medlemmar arbetar med en gemensam uppförandekod för bättre arbetsvillkor i de länder där vi producerar våra varor.

Uppförandekoden bygger på FN:s konventioner om barns och mänskliga rättigheter som framförallt gäller:
  • inget barnarbete
  • inget tvångsarbete
  • säker arbetsmiljö där anställdas hälsa inte äventyras, olyckor undviks och det finns tillgång till drickbart vatten, sanitetsutrymmen samt nödvändig skyddsutrustning
  • att anställda har reglerad lön, arbetstid och ledighet
  • att diskriminering av anställda inte förekommer
  • att anställda har rätt till facklig anslutning och kollektiva avtal
Vårt medlemskap i Amfori/BSCI är ett steg i den långsiktiga ambitionen att bli ett ännu bättre och mer ansvarstagande företag.

Det är en ständig process med respekt för produkten, miljön och för alla inblandade i tillverkningsprocessen. TexWear arbetar medvetet för att utveckla och utbilda våra leverantörer för bättre arbetsvillkor.
Ledorden är att kommunicera och koordinera samt ställa korrekta krav på våra leverantörer. Vi uppmuntrar och stöder våra leverantörer för en hållbar utveckling och följer upp att de uppfyller våra miljökrav.

Eftersom vi framförallt arbetar i Fjärran Östern och vill ta vårt ansvar är det en naturlig väg för oss att vara anslutna till Amfori/BSCI och följa deras etiska regler.

Mer information om Amfori/BSCI finns på www.amfori.org
 


Amfori border=